Lista placówek

Szkoła Podstawowa nr 222 Warszawa
im. Jana Brzechwy
ul. Esperanto 7a

Szkoła Podstawowa nr. 157
im. Adama Mickiewicza
ul. Kazimierzowska 16

Szkoła Podstawowa nr. 190
im. Orła Białego
ul. Zwierzyniecka 10

Szkoła podstawowa nr. 169
im. Orła Białego
ul. Uprawna 9/17

 

Szkoła Podstawowa nr. 104
im. Macieja Rataja
ul. Przyczółkowa 27

Szkoła Podstawowa 212
im. Krystyny Krahelskiej
ul. Czarnomorska 3

Szkoła Podstawowa nr. 141
im. Mjr. Henryka Suharskiego
ul. Szaserów 117

Szkoła Podstawowa nr.163
im. Batalionu " Zośka "
ul. Osiecka 28/32

 

 

Szkoła Podstawowa
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6

Szkoła Podstawowa nr. 307
im. Jana III Sobieskiego
ul. Barcelońska 8

Szkoła Podstawowa w Mysiadle
ul. Kwiatowa 28
ul. Ogrodowa 13

Szkoła Podstawowa nr. 81
ul. Puszczyka 6